top of page
Greenport Pallets
Greenport Pallets
Greenport Pallets
Logo_GP groen.png
GreenportPallets_logo_DEF.png

Refurbish

Re-use

Repair

Recycle

De werkzaamheden van Greenport Pallets BV verlengen de levensduur en inzetbaarheid van gebruikte houten pallets en verpakkingen waardoor de milieubelasting en de kosten worden gereduceerd.

Werkwijzer
Logo_GP%20groen_edited.png

Werkwijze

Greenport Pallets werkt met haar relaties samen op een transparante manier. De pallets en verpakkingen die Greenport Pallets bij haar partners ophaalt vertegenwoordigen een bepaalde waarde of vormen een kostenpost afhankelijk van de samenstelling van de vracht.

De tariefstelling per product, de kosten voor afvoer, transport en wachttijden worden vooraf met de klant besproken en van iedere levering krijgt de afzender een duidelijk sorteeroverzicht. Op basis van het sorteeroverzicht vindt de afrekening plaats.

Greenport Pallets kan, afhankelijk van de keuze van de klant, een stand-trailer ter beschikking stellen of, op afroepbasis, binnen 3 werkdagen de lading ophalen.

Samen met de klant wordt het definitieve ophaal tijdstip afgestemd en kan de klant aangeven of Greenport Pallets een kastentrailer of een schuifzeiltrailer moet sturen en of er vanaf de zijkant geladen zal worden of aan het dok via de achterzijde.

Logo_GP%20groen_edited.png

Refurbish

Greenport Pallets sorteert en controleert alle binnenkomende pallets en verpakkingen visueel op gebreken en bruikbaarheid. Verontreinigingen worden verwijderd.

Greenport Pallets kan op deze manier ook de inzetbaarheid van palletparken van derden bewaken.

Logo_GP%20groen_edited.png

Re-use

De op deze wijze gecontroleerde pallets kunnen op verantwoorde wijze worden ingezet voor hergebruik en er hoeven geen nieuwe pallets te worden gekocht.

Er is ook sprake van hergebruik van onderdelen voor reparatiedoeleinden.

Logo_GP%20groen_edited.png

Repair

Afhankelijk van de algehele conditie van een pallet kunnen beschadigde of missende onderdelen worden vervangen. Pallets die aan het einde van hun technische levensduur zijn gekomen worden niet meer gerepareerd maar op een milieuverantwoorde manier verwerkt.

Logo_GP%20groen_edited.png

Recycle

Pallets en verpakkingen die niet meer bedrijfseconomisch te repareren zijn worden op verschillende manieren geschikt gemaakt voor hergebruik.

Waar mogelijk worden bruikbare planken ingezet voor reparatie van kapotte pallets. Onbruikbaar materiaal wordt via de schredder gedeeltelijk geschikt gemaakt voor het opwekken van energie/warmte, de rest wordt gebruikt voor de productie van houtpellets.

greenport
Diensten
Milieu
greenport pallets
Logo_GP%20groen_edited.png

Milieu 

Bij Greenport Pallets worden alle pallets en houten verpakkingen direct bij binnenkomst gesorteerd. In grote lijnen is er sprake van onderstaande splitsing:

      goede en courante producten, heel of te repareren

      incourante producten, heel of te repareren

      niet meer te repareren, scrap pallets en afvalhout

Courante goede, en gerepareerde pallets worden verkocht voor hergebruik. Voor incourante, maar in goede staat verkerende pallets, wordt actief naar toepassingen en afnemers gezocht.

 

Van producten die niet meer te repareren zijn en overig afvalhout worden in een breker wood-chips gemaakt. Deze chips worden in de winter direct gebruikt voor het verwarming. In de zomer worden deze chips gebruikt als grondstof voor de productie van pellets (biobrandstofkorrels).

 

Daarnaast maken veel klanten van de Greenport Pallets gebruik van een onafhankelijk platform dat de milieuverantwoorde verwerking registreert.

Contact

GREENPORT PALLETS BV

Office:    Spikweien 56,  5943 AD Lomm  +31 (0)77 2086066

Depot:    Spikweien 68B,  5943 AD Lomm  +31 (0)6 28341491

 info@greenportpallets.nl

www.greenportpallets.nl

Bedankt voor de inzending!

Contact
bottom of page